Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Stand van zaken Vechtdal Verbinding Balkbrug

 

Vanaf half januari 2021 wordt er gestart met werkzaamheden aan de riolering in Balkbrug. Dit gebeurt ter voorbereiding op de werkzaamheden aan de parallelwegen langs de nieuwe onderdoorgang. Er wordt een persleiding naar de sloot aan de Ommerweg gelegd, die nodig is voor de afvoer van het regenwater dat uit de onderdoorgang komt. Bomen aan de zuidzijde moeten nog worden verwijderd vanwege de verbreding van de weg. Dit is vanaf de westelijke inrit tot de doorsteek bij Ellerman.

De onderdoorgang in Balkbrug wordt op 2 maart 2021 opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf dat moment beginnen ook de werkzaamheden bovenop de onderdoorgang, inclusief het icoon op de ‘brug’. In het voorafgaande weekend is er een volledige afsluiting van de Zwolseweg en Coevorderweg. Aanwonenden blijven bereikbaar.

In maart worden de wegen parallel aan de onderdoorgang en de Meppelerweg en Ommerweg aangepakt. Deze werkzaamheden, die plaatsvinden aan de noord- en zuidzijde van de onderdoorgang, geven (bereikbaarheids)hinder.

De Meppelerweg is als eerste aan de beurt. Tijdens de werkzaamheden is de Meppelerweg ongeveer zes weken lang afgesloten tussen de splitsing (Meppelerweg/Hoogeveensweg) en het kruispunt. Er worden omleidingsroutes ingesteld, onder meer via het Katingerveld.

Daarna volgen de werkzaamheden aan de Ommerweg. Tijdens deze werkzaamheden is de Ommerweg ongeveer vijf weken lang afgesloten tussen de Molenweg en het kruispunt. Er komt een omleidingsroute via de Eerste en Derde Schansweg.

 

Bronnen: Nieuwsbrief Vechtdal Verbinding december 2020 en Plaatselijk Belang Balkbrug

U kunt algemene vragen over het project telefonisch of via de mail stellen:

vechtdalverbinding@overijssel.nl

tel: 038 499 71 18

X