Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Sonja Rasenberg (Groen Links) wil actieve bijdrage leveren

Sonja Rasenberg ziet, mede dankzij de Dorpsvisie Balkbrug 2025, de toekomst van ons dorp en omgeving met een gerust hart tegemoet. Graag draagt zij haar steentje bij.

 

Korte omschrijving van wie u bent en waarom u in de politiek bent gegaan c.q. wilt gaan?

Mijn naam is  Sonja Rasenberg, 50 jaar, getrouwd met Ferdi Joosse en moeder van een voetballende en studerende zoon van 19 en van twee dochters van 17 en 14, die graag paardrijden.

Ik ben in de politiek gegaan om een actieve bijdrage te leveren aan onze gemeente. Eerst in Zeewolde, waar ik mede een lokale GroenLinks afdeling heb opgericht, en de laatste jaren in Hardenberg.

 

Waarom hebt u gekozen voor uw partij, Groen Links?

Ik vind het belangrijk om bij een partij te horen, die gelijke kansen biedt aan alle mensen, die hart heeft voor mens, dier en natuur en die denkt aan een veilige en gezonde toekomst voor onze kinderen.

 

Denkend aan Balkbrug en Oud Avereest – wat is voor u belangrijk om voor te strijden in de komende vier jaar?

Het belangrijkste vind ik dat we als kleine kern klaar zijn voor de toekomst van onze inwoners, een school en opvang voor de jongste bewoners, sport en ontspanning voor de jeugd en de volwassenen en zorg voor onze ouderen. Daarnaast ruimte voor onze ondernemers en een aantrekkelijk dorp en buitengebied voor onszelf en de bezoekers van onze gemeenten. En dat alles met een groene en duurzame gezamenlijke aanpak, zoals we dat graag doen in ons dorp.

 

Wat vindt u van de Dorpsvisie Balkbrug 2025? Mist u hier nog iets in?

Volgens mij kunnen we met onze Dorpsvisie met een gerust hart de toekomst tegemoet zien, voor elke dorpsgenoot zit er wel wat in!

 

Hoe overbrugt u de kloof tussen de gemeentelijke politiek en inwoners van Balkbrug?

Tot nu toe met name in de manege de Diamanthal. Als gemeenteraadslid door veelvuldig in gesprek te gaan met de dorpsgenoten en aan te sluiten bij de activiteiten van Infobrug en Plaatselijk Belang. En natuurlijk door Balkbrug op de kaart te houden in het gemeentehuis.