Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Samen een nieuwe kruising ontwerpen

Terwijl rondom de kruising in Balkbrug de voorbereidingen voor de onderdoorgang al zijn losgebarsten, worden de ideeën over de inrichting van de nieuwe noord-zuidverbinding steeds concreter. Op woensdag 5 februari kwamen leden van de focusgroep ‘Nieuwe Dorpsstraat’ (Coalitie BALKBRUG2025), een aantal Balkbrugse ondernemers en vier medewerkers van de gemeente Hardenberg in MFC ’t Trefpunt bij elkaar voor de tweede Werkplaatssessie Omgevingskwaliteit. Deze sessies, drie in totaal, worden begeleid door Het Oversticht, een organisatie die zich bezighoudt met de leefomgeving.

 

Een goede, groenere en veilige verbinding tussen noord en zuid (Reestdal-Ommerschans) is al een paar jaar een terugkerend thema, net als de wens en kans om juist nu een aantrekkelijk nieuw centrum te creëren. Natuurlijk moeten de verschillende plannen goed op elkaar afgestemd gaan worden en spelen ook de financiën daarbij een rol. En er moet enige haast gemaakt worden, want de BAM zit ook niet stil.

 

Na een korte inleiding gingen de deelnemers in twee groepen uiteen om echt aan het ontwerpen te gaan. Op grote kaarten konden verschillende elementen worden ingekleurd en aangegeven. Ook lagen er diverse foto’s waarmee de gewenste sfeer van de nieuwe kruising kon worden geschetst. Dorpsbewoners en ondernemers uitten hun wensen en ideeën, de gemeentemedewerkers kwamen met adviezen over onder meer stedenbouwkundige en verkeerstechnische zaken. De gemeente dringt hoe dan ook aan op een klimaatrobuuste (meer groen, beter waterbeheer) en levensloopbestendige (jong en oud) inrichting, met aandacht voor biodiversiteit.

 

Punten die de deelnemers bij het ontwerpen aandroegen, zijn: Minder onnodige verharding en meer groen op de vier kwadranten, en ook een verbinding tussen dat groen. De winkels vooral geclusterd aan de zuidkant zodat ze elkaar kunnen versterken, en ook het parkeren clusteren. Meer gelegenheid om elkaar als dorpelingen te ontmoeten, in de vorm van groenbedden met een verhoogde rand waarop je kunt zitten, een terras (uitgebaat door een zorginstelling?) en een weekmarktje, bijvoorbeeld op een deel van het parkeerterrein. Ook meer voorzieningen voor toeristen, zoals een kleine infokiosk in of bij de winkels, een laadpaal voor elektrische fietsen, en zelfs een hotel werd geopperd. Uiteraard ruimte voor appartementen, met name voor jongeren, ouderen en zorgbehoevenden. Maar dit bouwen mag niet ten koste gaan van het dorpse groen. Ook de bestrating van de weg moet een dorps karakter krijgen, liefst in de vorm van klinkers.  De meesten waren het erover eens dat 30 kilometer op dit weggedeelte de beste snelheid zou zijn, ook omdat automobilisten vanaf de oost-west-opritten gelegenheid moeten hebben om de weg op te komen. De laatste ontwerpen van de BAM voor het oversteken van voetgangers over de opritten zijn trouwens door de gemeente afgekeurd. Een andere wens zijn drempels op de drukste knelpunten: voor de Takenshof en bij de afslag van Ommerweg naar Molenweg. Al met al kwam er heel wat op tafel, maar het gaat natuurlijk om de uitvoering.

 

In de laatste sessie, die over een à anderhalve maand plaatsvindt, zal Het Oversticht een rapportage en een conceptscenario presenteren van wat er toe nu toe is bedacht en besproken. Voor het zover is, gaat de gemeente Hardenberg nog in gesprek met ondernemers en eigenaren van panden rond de kruising. Ook zal de gemeente er bij de BAM op aandringen dat zij opnieuw om de tafel gaan met de focusgroep ‘Nieuwe Dorpsstraat’ om over de recente ontwikkelingen te overleggen en duidelijk aan te geven hoeveel tijd er nog is. De laatste bijeenkomst wordt dan een bewonersavond, waar iedereen uit Balkbrug welkom is.

 

Dit project is onderdeel van Coalitie BALKBRUG2025 welke bezig is met de uitvoering van de Dorpsvisie ‘Balkbrug 2025; Puur Genieten voor Iedereen’. Focusgroep ‘Nieuwe Dorpsstraat’ pakt Speerpunt 1 op: De onderdoorgang als katalysator voor de centrumontwikkeling. Meer weten, heb je vragen of wil je meehelpen? Neem dan contact op met de focusgroep via coalitiebalkbrug2025@gmail.com of kijk op https://infobrug.nl/cbb2025-home/

X