Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Reacties informatiebijeenkomst over ‘dorpshart Balkbrug’ besproken

Tijdens de informatiebijeenkomst van de gemeente Hardenberg over het ‘Dorpshart Balkbrug’, die op 28 april voor dorpsbewoners werd gehouden, zijn er veel reacties gegeven op de plannen voor de herinrichting van de bovenkant van de kruising.

De gemeente was in samenwerking met de Focusgroep Dorpshart Balkbrug en Plaatselijk Belang tot een voorlopig ontwerp gekomen, dat die avond werd gepresenteerd. Op 18 mei zijn gemeente en Focusgroep weer om de tafel gaan zitten om alle reacties van bewoners te bespreken. Er waren diverse opmerkingen over de verkeerssituatie op de brug, maar bijvoorbeeld ook over de fietsenstalling en het parkje. De aangedragen knelpunten met betrekking tot de N377 zal de gemeente doorgeven aan de Provincie.

Met de reacties gaat zeker iets gebeuren, maar nog even geduld. De gemeente heeft nog enkele weken nodig om een aantal vraagstukken, met name op verkeersgebied, nader uit te zoeken, maar dan zullen zij alle opmerkingen publiceren op de website van de gemeente en op Infobrug. Vervolgens kunnen veel ideeën worden verwerkt in het definitieve ontwerp voor het dorpshart en komt ook de uitvoering in zicht.

X