Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Presentatie deelsessie over de drie perspectieven

De Coalitie Balkbrug presenteerde vorige week de drie toekomstperspectieven voor ons dorp. Een goed gevuld Trefpunt keek aandachtig mee hoe onder leiding van de Bruggenbouwers en het Plaatselijk Belang een uur durende presentatie aan het publiek werd getoond. Voor de mensen die deze avond gemist hebben, komt hier nog even een samenvatting met uitleg.

uitleg-perspectievenBovenstaande afbeelding geeft duidelijk weer welke accenten er bij de drie perspectieven gelegd worden.Vervolgens is er over ieder perspectief een filmpje gemaakt, om het geheel te verduidelijken. Nu is het aan ons als Balkenezen, om te laten zien op welk perspectief de nadruk gaat liggen. Uiteraard zit er overlapping in de perspectieven, maar dat is logisch aangezien het veelal dezelfde speerpunten betreft. Klik op de afbeelding om de speerpunten beter te kunnen lezen.

Bij het perspectief Puur & Natuur ligt het accent op een dorp waarin het groen ook in het centrum en ondernemerschap terug te vinden is en de nieuw te bouwen school op z’n minst energieneutraal is.

Bij Zorgzaam en Gezond bouwen we voort op de geschiedenis van de Koloniën, de ondernemers die nu al volop met zorg en gezondheid bezig zijn in het dorp en natuurlijk is er een link met de natuur: wetenschappelijk is bewezen dat mensen die veel in het groen vertoeven 17% gezonder zijn!

Gastvrij en Genieten gaat over de historie van vroeger en de gezelligheid die we hier graag hebben dan wel organiseren in het dorp. Er is op het moment bijna geen horeca en het centrum is nagenoeg sfeerloos te noemen. Maar met een mooie nieuwe school met meerdere publieke functies als kloppend hart van het dorp, een slim winkelconcept en een dorp dat zich slim organiseert ondanks de vergrijzing, moet het hier straks weer gezellig worden.

Graag wil de Coalitie Balkbrug dus van alle Balkenezen weten waar de voorkeur ligt. Het is de bedoeling dat er één duidelijke dorpsvisie ontstaat. Een scherp plan van aanpak met onder andere de volgende vier speerpunten: een sterke basisorganisatie, ondernemerschap, de witte vlekken wegwerken en een sfeervol centrum creëren. ‘Als dan toch de schop de grond in gaat, Laten we het dan meteen mooi maken’ aldus de kinderen!

Er komt nog een enquête aan die wij te zijner tijd zullen publiceren. Wilt u echter nu al uw voorkeur uitspreken, heeft u vragen of heeft u op- of aanmerkingen, dan kunt u ook direct mailen naar coalitiebalkbrug2025@gmail.com.

Dus bekijk de filmpjes eens rustig, lees u goed in en bedenk hoe u Balkbrug in 2025 wilt zien!

X