Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Onderzoek naar verkeersveiligheid Balkbrug

Sinds de onderdoorgang in Balkbrug klaar is, zijn er zorgen over de verkeersveiligheid in Balkbrug.
De bewoners van de Zwolseweg merken dat er veel harder wordt gereden. Dit is ook bij politiecontroles geconstateerd.
Daarnaast zijn er zorgen over het fietspad dat eenrichtingsverkeer is geworden, onduidelijke bewegwijzering en de onduidelijke voorrangssituatie op de tunnel. Door de constante stroom verkeer is het oversteken van de Zwolseweg op drukke momenten haast onmogelijk.

Motie verkeersveiligheid aangenomen
De Provinciale Staten heeft een motie om een onderzoek uit te voeren naar de verkeersveiligheid in Balkbrug aangenomen. Er wordt een verkeersdeskundige aangesteld, die de verkeerssituatie moet beoordelen en met oplossingen kan komen.

Mail je mening, ervaring of oplossing
Een aantal bewoners van de Zwolseweg gaat flyeren om meningen en mogelijke oplossingen te verzamelen. Het is ook mogelijk om een mening, ervaring of oplossing te sturen naar:
verkeersveiligbalkbrug@gmail.com. Mocht dit niet lukken, dan kan een schriftelijke reactie in de brievenbus van Zwolseweg 82 worden ingeleverd.

X