Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Omgevingsvisie Hardenberg naar gemeenteraad

De omgevingsvisie Landstad Hardenberg is klaar. Het college van B&W biedt de visie met de titel ‘Landstad Hardenberg’ nu voor vaststelling aan de gemeenteraad aan. In de omgevingsvisie staat hoe de gemeente Hardenberg zich de komende 20 jaar verder gaat ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Wethouder Martijn Breukelman: “Deze omgevingsvisie is het resultaat van heel veel gesprekken met inwoners, belangengroepen, ondernemers en organisaties. Samen hebben we het verhaal van de gemeente Hardenberg geschreven. In ons verhaal staat ook hoe we met elkaar op weg gaan naar 2040.”

“We zijn op eigen kracht én door samen te werken vooruitgekomen. We hebben flink geïnvesteerd in een sterke economie en goede voorzieningen. Daardoor zijn we een vitale gemeente geworden met economische groei, bruisende centra, prettige woonkernen, een sterke maakindustrie en stedelijke voorzieningen. Die kracht en groei willen we vasthouden en verder uitbouwen,” aldus Breukelman.

Het vergezicht voor Landstad Hardenberg wordt in de omgevingsvisie uitgewerkt langs vier thema’s:

  • Hardenberg in balans: over de manier waarop we omgaan met ons landelijk gebied en de verschillende functies die daar samenkomen.
  • Hardenberg voor elkaar: over de ontwikkelingen in de grotere kernen en het leefbaar houden van de kleinere kernen.
  • Hardenberg knooppunt: over een vitale economie en goede bereikbaarheid van de gemeente.
  • Hardenberg duurzaam: over de manier waarop de gemeente zich op een zo duurzaam mogelijke manier ontwikkelt.

Het ontwerp van de omgevingsvisie lag in het voorjaar ter inzage. In die periode zijn ook digitale bijeenkomsten georganiseerd. Wethouder Martijn Breukelman: “Plaatselijk belangen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en honderden inwoners hebben kritisch met ons meegekeken. Zij gaven onder andere aan dat het belangrijk is om voldoende aandacht te hebben voor de kleinere kernen. Dat hebben we ter harte genomen en in de visie steviger neergezet.”

Het college van B&W biedt de omgevingsvisie Landstad Hardenberg nu voor vaststelling aan de gemeenteraad aan. De gemeenteraad bespreekt de omgevingsvisie in de oriënterende ronde van 15 juni en neemt op 6 juli een besluit.

De omgevingsvisie is te bekijken via www.hardenberg.nl/landstad. Naast de omgevingsvisie is op de website een animatie te bekijken. In een magazine is de omgevingsvisie samengevat, met verhalen van mensen uit de samenleving die nu al werken op de manier die goed bij Landstad Hardenberg past.

X