Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Nieuws van Plaatselijk Belang Balkbrug, juli 2019

 

Veldzicht:

Plaatselijk Belang volgt de ontwikkelingen rondom Veldzicht kritisch en neemt daarin de mening van de inwoners van Balkbrug mee. Daarom ook het verzoek van PB aan de inwoners van ons dorp: Bezoek de informatie-avonden op donderdag 11 en  dinsdag 16 juli a.s. om 19.30 – 21.00  in het Trefpunt.

Project vernieuwde Dorpsstraat Balkbrug:

De Gemeente Hardenberg heeft  voor 2020 een fors bedrag  vastgesteld voor het project vernieuwing Dorpsstraat.  Dit bedrag wordt besteed  om in combinatie met de realisatie van de onderdoorgang van de N 377 een mooie, groene invulling te geven aan en rondom de kruising.  Er wordt verwacht dat de werkzaamheden van de onderdoorgang medio 2020 van start gaan. Plaatselijk Belang gaat samen met de diverse groepen zoals Ondernemersvereniging en Coalitie 2025 in overleg, zodat dit een breed gedragen plan wordt voor een mooie, vernieuwde Dorpsstraat.

Vertrek burgemeester Snijders:

Pbb vindt het jammer dat burgemeester Peter Snijders vertrekt. Tijdens zijn periode als burgemeester heeft hij veel goeds gedaan voor ons dorp Balkbrug. Een goede tijd toegewenst in Zwolle!

Meerjarenprogramma “Duurzaam Hardenberg”:

De Gemeente Hardenberg gaat in de komende periode aan de slag met het verzamelen van info voor het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg. Daarvoor wordt de medewerking van  de bewoners gevraagd middels  een peiling op facebook: https://www.facebook.com/gemeentehardenberg . Ook zal de gemeente tijdens diverse evenementen de mensen op straat hun mening vragen over duurzaamheid.

De ontwikkelingen rondom de  N 340 / N 377 kunt u volgen via de website van de Provincie Overijssel : Vechtdal Verbinding.

X