Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Meer weten en meepraten over parallelwegen onderdoorgang

In maart begint Vechtdal Verbinding met de werkzaamheden aan de wegen parallel aan de onderdoorgang en de Meppelerweg en Ommerweg. Deze werkzaamheden geven (bereikbaarheids-)hinder. Men gaat werken aan de noord- en zuidzijde van de onderdoorgang en start met de werkzaamheden aan de Meppelerweg. Tijdens deze werkzaamheden is de Meppelerweg afgesloten en worden er omleidingsroutes ingesteld.

Daarna gaat Vechtdal Verbinding verder met werkzaamheden aan de Ommerweg. Tijdens deze werkzaamheden is de Ommerweg afgesloten en gelden er omleidingsroutes. Op dit moment is men bezig met de uitwerking van die omleidingsroutes. Meer informatie hierover ontvangt u in februari.

Informatiedag 1 februari 2021

Om u alvast op hoofdlijnen te informeren over de plannen, organiseert Vechtdal Verbinding op maandag 1 februari 2021 een online informatiedag. Wilt u ook nader geïnformeerd worden of meepraten over de verdere invulling en werkzaamheden, meldt u dan aan via www.vechtdalverbinding.nl.

Brief

Recht hebben aanwonenden en belanghebbenden een uitgebreide brief over het project Vechtdal Verbinding, de onderdoorgang in Balkbrug en andere werkzaamheden ontvangen. U kunt deze brief ook hier lezen.

meepraten parallelwegen n377
X