Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Koeien bij Koonstra genieten van versnipperde kerstbomen

Ruim honderdzestig kerstbomen zijn er zaterdag 5 januari ingeleverd bij Melkveebedrijf Koonstra aan de Derde Schansweg. De bomen werden direct versnipperd. Soms bleven de brengers kijken hoe dat in z’n werk ging, maar de meeste waren blij dat ze een goede bestemming voor hun gebruikte kerstboom gevonden hadden.

‘Het is een goed alternatief voor verbranden, zoals dat zo vaak tijdens de Nieuwjaarsnacht gebeurt’, zegt Pieter Koonstra. De houtsnippers worden uitgestrooid over het ligbed van de koeien. De dames staan er nieuwsgierig bij te kijken wanneer Koonstra de tractor met laadbak de stal inrijdt. De koeien hebben goed in de gaten dat er wat bijzonders gebeurt met het ligbed. Wanneer het strooien eenmaal begonnen is, ruikt de hele stal al snel naar kerst. De koeien kunnen amper wachten tot de afrastering weggehaald is. ‘Er zijn vast en zeker koeien bij die springend de stal in gaan’, zegt Pieter vooraf en hij krijgt gelijk. Zelf moet hij door de bak rennen om de nieuwsgierige koeien voor te blijven. Hij heeft het er graag voor over. ‘De koeien houden eigenlijk van rust en dat geven we hen hier ook zo veel mogelijk. Maar zo nu en dan moet je ze prikkelen en wat nieuws geven’, legt Koonstra uit. De versgemalen kerstbomen bevalt de koeien in ieder geval wel.

Met de flinke laag houtsnippers wordt niet alleen het ligbed voorzien van een aangename geur, maar ontstaat er nog meer warmte door compostering. De ontstane warmte wordt gebruikt om de bedrijfsruimte en woning van de familie Koonstra te verwarmen.

X