Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Kadernota 2020: focus op vier thema’s in gemeente Hardenberg

Het college van B&W wil zich de komende jaren richten op vier thema’s: vitaal Hardenberg, duurzaam Hardenberg, Hardenberg & z’n omgeving en Hardenberg aan de slag. Dat blijkt uit de Kadernota voor 2020. Wethouder Martijn Breukelman (financiën): “We doen in de Kadernota voorstellen om extra te investeren in enkele plannen en projecten die binnen deze vier thema’s vallen. Wel zijn we terughoudend met grote uitgaven, vanwege risico’s en onzekerheden die op ons af komen.”

Vier thema’s

Het college richt zich de komende jaren op een vitale samenleving waarin iedereen kan meedoen. Actief zijn en een gezonde leefstijl zijn speerpunten. Waar dit niet lukt of niet mogelijk is, wil het college een vangnet bieden.

De opgave binnen het thema ‘Duurzaam Hardenberg’ richt zich op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie op land. Ook de gevolgen van klimaatverandering krijgen aandacht.

Het college zet zich ervoor in dat iedereen die dat wil kan werken en zich kan ontwikkelen: Hardenberg aan de slag. Een grote opgave is ervoor te zorgen dat opleidingen in Hardenberg aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt. Bij een sterke economie hoort een goede bereikbaarheid.

Het college blijft bouwen aan een prettige en duurzame leefomgeving voor inwoners. Met passende voorzieningen in de centra én in de kernen. Ook in andere kernen wil het college investeren in leefbaarheid.

De gemeenteraad bespreekt de Kadernota op 11 juni in de oriënterende ronde en op 25 juni in de raadsvergadering. Als de gemeenteraad instemt met de voorstellen uit de Kadernota, verwerkt het college de voorstellen in de begroting voor 2020.

X