Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Inwoners denken mee op inloopavond ‘Dorpshart Balkbrug’

Donderdagavond 28 april  presenteerde de gemeente Hardenberg het voorlopig ontwerp voor de inrichting van het openbaar gebied rond Dorpshart Balkbrug.
Deze avond was bedoeld om inwoners te informeren en reacties en ideeën van hen te verzamelen. De inloopavond was bedoeld voor de inwoners van heel Balkbrug, en veel geïnteresseerde dorpsgenoten kwamen hun licht opsteken.

Dorpshart wordt 30 km zone

In MFC het Trefpunt stonden een aantal tafels waarop tekeningen van het voorlopig ontwerp lagen. Vragen konden gesteld worden aan de  architect, projectleider en ambtenaren van de gemeente. Het voorlopig ontwerp gaat over het Dorpshart vanaf de kruising Meppelerweg/ Hoogeveenseweg tot aan de kruising Ommerweg / Molenweg. Het hele gebied wordt  een 30 km zone met gelijkwaardige kruisingen bij de Hoogeveenseweg en de Molenweg.

Voorlopig ontwerp met veel groen

Onlangs zijn de bomen geplaatst langs de Meppelerweg. In het voorjaar zal er nog meer groen geplaatst worden. Het parkje bij de brandweer wordt wat ‘opgefrist’. De glasbakken krijgen een andere bestemming en er komt een rond zitelement vlakbij het oorlogsmonument. Bij het parkje worden appartementen gebouwd. Hiervoor worden bomen gekapt. Hierover werd tijdens de inloopavond niks gemeld.

Ideeën door de inwoners

De huidige fietsenstalling bij de bushalte voldoet niet. Een aantal varianten werden gepresenteerd tijdens de inloopavond.  De inwoners konden aangeven op een formulier wat hun ideeën waren. Een zebrapad van de Chinees naar de Jumbo wordt door inwoners gemist. Het is voor voetgangers lastig om nu over te steken. Andere ideeën gingen over de groenbeplanting.

Er kwamen tientallen inwoners naar de inloopavond.  De meesten hebben een formulier met ideeën en reacties ingeleverd. Deze worden op de website van de gemeente gepubliceerd. Eind mei gaat de gemeente met de focusgroep Dorpshart in gesprek om de ideeën te bespreken.  Het is de verwachting dat de definitieve plannen na de zomer worden uitgevoerd.  

X