Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Focusgroep van Coalitie Balkbrug2025 op bezoek bij de BAM

Op 15 juli was de focusgroep van de Coalitie 2025 Balkbrug uitgenodigd voor een bijeenkomst bij de BAM in Nieuwleusen. De BAM is uitvoerder van de Vechtdal Verbinding, die zich nu in de voorontwerpfase bevindt. Ontwerpmanager Arno Molenaar vertelde dat komend najaar de definitieve ontwerpfase moet zijn afgerond, waarna begin 2020 de schop in de grond gaat. Al snel wordt er dan ook in Balkbrug gestart met de voorbereidingen. Arend Rutgers van A&E Architecten hield een presentatie van het ontwerp dat zijn bureau in samenwerking met de BAM maakte. Het is gebaseerd op het aloude idee van ‘oversteken via een brug over het kanaal’, waarbij groene bermen langs de tunnelbak de oevers verbeelden, een laanstructuur met bomen het dorpse karakter van de nieuwe Noord-Zuidverbinding weergeeft en een kunstwerk bovenop de tunnelbak de brug markeert. Als het gaat om veiligheid, een groene omgeving en een  gastvrij en historisch karakter moet de Noord-Zuidverbinding voorrang krijgen boven de Oost-Westverbinding die er onderdoor loopt.

Dit ontwerp sluit gedeeltelijk goed aan bij de ideeën van de focusgroep. Zij willen dit nog nader gaan uitwerken, ook omdat hun visie is opgenomen in de Gemeentebegroting voor 2020/21. In overleg met de gemeente en met begeleiding van Het Oversticht, een organisatie die zich inzet voor een betere leefomgeving, gaat de focusgroep vanaf half augustus weer verder aan de slag om zijn wensen en ideeën voor een mooier en veiliger Balkbrug te verwezenlijken. Tijdens de informatieavond die BAM en Provincie Overijssel in de tweede helft van september in het dorp organiseren, zal er hopelijk al meer duidelijkheid zijn over de plannen.

X