Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Deze zomer inventarisatie karakteristieke gebouwen of plekken in gemeente Hardenberg

Welke bijzondere gebouwen of plekken in de gemeente Hardenberg verdienen extra bescherming? Die vraag wordt deze zomer beantwoord in een inventarisatie van karakteristieke gebouwen en plekken. Medewerkers van Het Oversticht gaan hiervoor in alle kernen de straat op. Inwoners kunnen ook zelf gebouwen of plekken aandragen.

In de gemeente Hardenberg zijn veel gebouwen en plekken die niet weg te denken zijn uit het straatbeeld of belangrijk zijn voor de geschiedenis. Het kan gaan om een karakteristiek gebouw op een prominente plek, een park met een bijzondere vijver of een kanaal dat bepalend is voor een dorp. Toch staan deze plekken vaak niet op de gemeentelijke of Rijksmonumentenlijst. Daardoor genieten ze geen bijzondere bescherming tegen aanpassing of zelfs sloop.

De gemeente Hardenberg wil karakteristieke gebouwen en plekken beter beschermen. Daarom heeft de gemeente stichting Het Oversticht gevraagd in beeld te brengen welke beeldbepalende panden of plekken er zijn in de gemeente. Medewerkers van Het Oversticht bezoeken in juli en augustus alle kernen in de gemeente Hardenberg om te inventariseren wat mogelijk beeldbepalende panden of plekken zijn.

Inwoners kunnen ook zelf een karakteristiek gebouw of plek aandragen. Welke plek of welk gebouw is bijzonder en waarom? Het mag van alles zijn: een schoolgebouw, een park of een mooie laan met bomen. Een gebouw of plek kan aangedragen worden via het formulier op www.hardenberg.nl/karakteristiek.

De inventarisatie in de kernen en de suggesties van inwoners leiden tot een groslijst met gebouwen en panden. Deze worden vervolgens nader bekeken aan de hand van criteria die samen met lokale historische verenigingen en plaatselijk belangen worden opgesteld. De uiteindelijke lijst die overblijft, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan wordt ook duidelijk op welke manier de gemeente deze gebouwen en plekken wil beschermen.

 

X