Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Coalitie Balkbrug 2025 – Wie is de Coalitie

 

 

 

Over Coalitie BALKBRUG2025

Missie
Coalitie BALKBRUG2025 is een samenwerking van enthousiaste dorpsgenoten, die zich hard maken voor de toekomst van ons dorp. Het is een beweging, dat wil zeggen: iedereen kan meedoen. De Coalitie faciliteert deze beweging door te werken met een kernteam en Focusgroepen. De Focusgroepen zijn georganiseerd rondom de 10 speerpunten uit de Dorpsvisie. Hoe meer mensen zich inzetten, hoe meer speerpunten we kunnen realiseren.

Het doel
Het eigen doel van Coalitie BALKBRUG2025 is bewoners uit Balkbrug te helpen om regie te pakken op hun eigen toekomst. Er gebeuren zo veel en zulke mooie dingen -we helpen als Coalitie deze acties zo te richten dat we krachten bundelen en het bijdraagt aan het realiseren van de Dorpsvisie – en daarmee dus die Toekomst die ons en het dorp aan het hart liggen

Rol
Coalitie BALKBRUG2025 zal meedenken en begeleiden en/of ondersteunen wanneer nodig. Denk hierbij aan ondersteuning op het gebied van het proces of personen passend bij de onderwerpen met elkaar te verbinden. We werken met elkaar, voor elkaar en dat kan alleen als we er plezier in hebben, met elkaar kunnen overleggen, elkaar vertrouwen en samen stappen maken. De rol van het kernteam is het verzorgen van verbinding tussen partijen die een zelfde uitdaging voor zich hebben. En het kernteam zorgt voor afstemming met diverse partijen die nodig zijn om samen de Dorpsvisie te realiseren.

Het kernteam bestaat uit vier personen; Sjoukje de Haan, Jan Smits, Ceesjos Verbeek en Annemieke Stegerman en er is een vacature. Wil je meebouwen – doe ook mee! Meld je hier. Dit kernteam heeft regelmatig een eigen en een ‘breed’ overleg met partners zoals onder andere Plaatselijk Belang Balkbrug, BOV en Infobrug. De gezamenlijke agenda is de Dorpsvisie ‘Balkbrug 2025: Puur Genieten voor Iedereen!’. Elke partner werkt op eigen wijze aan eigen doelen. Op punten die overlap hebben met de Dorpsvisie zorgt Coalitie BALKBRUG2025 voor de verbinding tussen verschillende partners/personen.

De Lindeboom
Coalitie BALKBRUG2025 is een eigentijdse club: geen voorzitter met een agenda en lang vergaderen. Maar met elkaar in gesprek en handen uit de mouwen. Coalitie BALKBRUG2025 heeft hierbij het beeld van de Lindeboom voor zich. Een Lindeboom als centrale plek in het dorp waar je naar toe komt om elkaar te ontmoeten, het laatste nieuws te horen, ideeën, tips en kennis met elkaar te delen en afspraken te maken om samen mee aan de slag te gaan. De Lindeboom is het ankerpunt om bij elkaar te komen in het dorp. De Coalitie zorgt er voor dat dit ankerpunt er is. De Coalitie is als de Omroeper in het dorp, deze gaat het dorp in om inwoners en organisaties te informeren (en werkt daarin nauw samen met Infobrug) en vooral op te roepen om zelf actie te ondernemen en het heft in eigen hand te nemen. De Coalitie faciliteert door een fysieke plek te bieden om aan de slag te gaan en wat je samen bereikt te vieren. En begeleidt daar waar nodig door communicatie, meedenken en verbinden.

Focusgroepen
Aan de onderwerpen uit de Dorpsvisie wordt gewerkt via Focusgroepen. Elke groep heeft zijn eigen focus op één van de tien speerpunten uit de Dorpsvisie, zoals bijvoorbeeld een energieneutraal dorp. Binnen deze Focusgroep werkt men samen om ideeën over het onderwerp bij elkaar te krijgen en te realiseren. Veel onderwerpen hebben op een bepaalde manier met elkaar te maken, wij streven er dan ook naar dat er zoveel mogelijk gekeken wordt naar een integrale aanpak.

Bouw ook mee aan de Dorpsvisie!
Coalitie BALKBRUG2025 nodigt iedereen uit om de handen uit de mouwen te steken en samen aan de slag te gaan! Samen werken aan Balkbrug 2025: Puur Genieten voor Iedereen! Meld je hier

 

X