Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Coalitie Balkbrug 2025 – Focusgroepen

 

 

 

Focusgroepen

Er zijn op dit moment vijf Focusgroepen aan het werk; zij werken aan de speerpunten uit de Dorpsvisie. Deze vijf Focusgroepen zijn ‘De Nieuwe Dorpsstraat’, ‘Energieneutraal Dorp’, ‘Gastvrij Dorp’, ‘Goed Leven in Balkbrug’ en ‘Denktank’.

Bouw ook mee!
Voor de andere speerpunten uit de Dorpsvisie zoekt Coalitie BALKBRUG2025 nog enthousiastelingen die hiermee aan de slag willen! Dit zijn ‘Witte vlekken weg!’, ‘Betaalbare woningen’, ‘School als hart’, ‘Concentreren voorzieningen’ en ‘Clubsynergie’. Wil je hier meer informatie over, neem dan contact op met Coalitie BALKBRUG2025 en/of lees de Dorpsvisie die bij u in de brievenbus heeft gelegen (en hier ook op de website staat).

Actieve Focusgroepen

Focusgroep ‘De Nieuwe Dorpsstraat’
Speerpunt 1: De onderdoorgang als katalysator voor de centrumontwikkeling
Waarom: In 2025 is het centrum een veilig en sfeervol kruispunt met daaromheen een uitstraling die past bij waar Balkbrug voor staat: natuur, historie en gezelligheid. De komst van de onderdoorgang als katalysator voor een ruimere ontwikkeling van het centrum. Het doel van deze groep is het realiseren van een kruising met een dorpskarakter, die noord en zuid met elkaar verbindt en veilig is. Met slimme (her)inrichting van horeca, stijlvolle vormgeving van het wegdek en vier groene kwadranten.
Stand van zaken: De Focusgroep heeft plannen van de provincie bestudeerd en gesproken met ambtenaren van de provincie en gemeente om de kaders en mogelijkheden scherp te krijgen. Op basis daarvan zijn tekeningen met bestaande en nieuwe ideeën gemaakt waar input gevraagd is vanuit het dorp. Een student Ruimtelijke Ordening en Planologie heeft de groep ondersteund, onder andere bij het ontwikkelen van het inspiratiedocument voor de realisering van een groene en aantrekkelijke bovenkant van de onderdoorgang.
Vervolg in 2019: De plannen worden verder uitgewerkt. Er wordt uitgezocht welke mogelijkheden er zijn om mee te doen aan een pilotproject vanuit het Oversticht in het kader van de nieuwe Omgevingswet. En de Focusgroep doet mee met de ‘Groenste straat van Overijssel’-wedstrijd van provincie Overijssel waarbij er een prijs van € 20.000,- klaarligt voor de winnaar. Want voor de realisering van de plannen is geld nodig.
Waar kun jij bij helpen? We zoeken nog mensen
Contactpersoon: (info@coalitiebalkbrug.nl)

Focusgroep ‘Energieneutraal Dorp’
Speerpunt 4: Energieneutraal dorp
Waarom: In 2025 is Balkbrug energieneutraal – zowel inwoners als ondernemers investeren slim om te voorkomen dat de kosten voor energie de pan uitrijzen. Er wordt decentraal geld verdiend met duurzame energieopwekking en men deelt kennis en vakmanschap onderling. In 2017 zijn we al voor 50% voorzien van duurzame energie dankzij de biocentrale van Brouwer.
Stand van zaken: Er is onderzoek geweest naar de mogelijkheden om met het dorp collectief zonnepanelen te kopen en beheren, met behulp van de postcoderoos. Er is informatie ingewonnen via o.a. Lutten en Giethoorn en Natuur en Milieu Overijssel. Er is gekozen om te starten in samenwerking met Nieuwleusen.
Vervolg in 2019: De samenwerking met Nieuwleusen wordt verder opgepakt door energie centraal in te kopen en het plaatsen van zonnepanelen.
Waar kun jij bij helpen? We zoeken nog mensen
Contactpersoon: (info@coalitiebalkbrug.nl)

Focusgroep ‘Gastvrij Dorp’
Speerpunt 7: Vergroening dorp. Groen lint van Ommerschans tot Reestkerk
Waarom: Als je in 2025 door Balkbrug rijdt ziet het er uit zoals we Balkbrug ook kennen aan de buitenkant: groen en met veel historische stijl. De vaart krijgen we niet terug, maar een mooie, stijlvolle uitstraling is ten tijde van de ontwikkeling van de onderdoorgang goed te realiseren (zie ook Focusgroep ‘Nieuwe Dorpsstraat’). Het doel van de Focusgroep is zorgen dat Balkbrug als gastvrij dorp steviger wordt en blijft bestaan zodat het aantrekkelijk blijft voor jong en oud, voor inwoners en toeristen.
Stand van zaken: Er zijn verschillende gesprekken gevoerd over o.a. het ontwikkelen van een marketingplan voor de Ommerschans en de zoektocht naar verbindingen in en met partijen in het Reestdal voor een gezamenlijke aanpak.
Vervolg in 2019: Samenwerking met Ommerschans en Ondernemend Reestdal wordt verder opgepakt.
Waar kun jij bij helpen? We zoeken nog mensen
Contactpersoon: Sjoukje de Haan (info@coalitiebalkbrug.nl)

Focusgroep ‘Goed Leven in Balkbrug’
Speerpunt 8: Zorgzaam Dorp. Nieuwe zorgconcepten, vraaggericht, vanuit behoeften
Waarom: In 2025 doet Balkbrug waar het al twee eeuwen goed in is geweest: een zorgdorp. We staan vooraan bij de ontwikkeling van nieuwe zorgvoorzieningen, zoals 24-uurszorg voor eigen inwoners. We staan bekend vanwege een goede kijk op het thema gezondheid in zorg en bij ondernemers, zoals in de vrijetijdssector en voor de boodschappen. Uit onderzoek blijkt immers dat opgroeien in het groen voor jong en oud bijdraagt aan een gezonder leven.  Een belangrijk doel van de Focusgroep is om in beeld te krijgen wat de werkelijke zorgvraag is. Onder meer de vraagverlegenheid bij mensen in het dorp is groot, daar wil deze Focusgroep verandering in brengen.
Stand van zaken: Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd met professionals en mantelzorgers/vrijwilligers om in beeld te krijgen wat de werkelijke zorgvraag is. Twee studenten Toegepaste Gerontologie’ doen onderzoek onder de 55+ers in Balkbrug wat zij verstaan onder een goed leven en of het leven in Balkbrug voor hen nog verder verbeterd kan worden. Daarnaast is de website WeHelpen.nl in ontwikkeling waar inwoners hun zorg-/ondersteuningsvraag kunnen stellen en/of hun hulp kunnen aanbieden. Naast inwoners uit Balkbrug zijn er in deze Focusgroep ook organisaties aangehaakt zoals De Stuw en het Samen Doen team.
Vervolg in 2019: Uit het onderzoek van de twee studenten zal een advies volgen welke gepresenteerd wordt tijdens het symposium ‘De Verleiding’ op 23 maart 2019. De ontwikkeling van WeHelpen.nl krijgt ook zijn vervolg zodat deze daadwerkelijk gerealiseerd wordt.
Waar kun jij bij helpen? We zoeken nog mensen
Contactpersoon: Piet Spoelstra / Jan Smits (info@coalitiebalkbrug.nl)

Focusgroep ‘Denktank’ – onderdeel van Focusgroep ‘Goed Leven in Balkbrug’
Speerpunt 8: Zorgzaam Dorp. Nieuwe zorgconcepten, vraaggericht, vanuit behoeften
Waarom: In 2025 doet Balkbrug waar het al twee eeuwen goed in is geweest: een zorgdorp. We staan vooraan bij de ontwikkeling van nieuwe zorgvoorzieningen, zoals 24-uurszorg voor eigen inwoners. We staan bekend vanwege een goede kijk op het thema gezondheid in zorg en bij ondernemers, zoals in de vrijetijdssector en voor de boodschappen. Uit onderzoek blijkt immers dat opgroeien in het groen voor jong en oud bijdraagt aan een gezonder leven.
Stand van zaken: De Focusgroep is bezig met de organisatie van een symposium op 23 maart 2019 met als thema ‘De Verleiding’. Daarnaast monitoren ze de ontwikkelingen op het terrein van Takens, met name op energieneutraal gebied en het aanzicht van het voorcafé. Tenslotte houdt deze groep zich bezig met ‘kwetsbare inwoners’ van Balkbrug; ze inventariseren de voorzieningen die er al zijn en denken aan een sociale kaart voor Balkbrug.
Vervolg in 2019: Op 23 maart 2019 zal het symposium ‘De Verleiding’ plaatsvinden, waar lezingen en presentaties gehouden zullen worden. Alle organisaties met vrijwilligers in Balkbrug presenteren zich op een markt tijdens dit symposium.
Waar kun jij bij helpen? We zoeken nog mensen
Contactpersoon: Harm Knol / Piet Spoelstra (info@coalitiebalkbrug.nl)

Focusgroepen nog verder uit te bouwen

Focusgroep ‘Korte Termijn’
Waarom: Met de Dorpsvisie ‘Balkbrug 2025: Puur Genieten voor Iedereen!’ is de bekende ‘stip op de horizon’ neergezet, plannen voor de toekomst. Waar verschillende Focusgroepen al flink druk mee zijn, want deze plannen zijn veel voorbereiding en tijd van uitvoeren nodig voordat ze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Voor nu nog niet direct zichtbaar wat er gebeurd, maar van grote invloed voor ‘Balkbrug 2025’. Maar er zijn ook genoeg kleine(re) projecten die in de tussentijd opgepakt kunnen worden en die ook bijdragen aan ons ‘Balkbrug 2025’. Die in ‘Korte Termijn’ gerealiseerd kunnen worden en dus ook sneller zichtbaar zijn.
Stand van zaken: Er zijn ideeën op tafel gekomen voor projecten waar deze Focusgroep mee aan de slag kan gaan.
Vervolg in 2019: Er wordt een groep gevormd die met de projecten aan de slag gaat.
Waar kun jij bij helpen? We zoeken nog mensen
Contactpersoon: Nog niet gestart. Heb je interesse? Mail ons op (info@coalitiebalkbrug.nl)

Focusgroep ‘School als hart’
Speerpunt 5: School als hart. Nieuwbouw basisscholen
Waarom: In 2025 staat er een school die uitstraalt waar we als dorp voor staan. De nieuwe school heeft een centrale ligging en is een duurzame, gezonde school met brede voorzieningen en een sterke verbinding met het winkelgebied: een gezellige, veilige ontmoetingsplek voor iedereen.
Stand van zaken/vervolg: Samen met directies van de CNS en Prinses Margriet, ouderraden en belangstellenden wordt de nieuwe basisschool in Balkbrug ingericht.
Waar kun jij bij helpen? We zoeken nog mensen
Contactpersoon: Nog niet gestart. Heb je interesse? Mail ons op (info@coalitiebalkbrug.nl)

Focusgroep ‘Clubsynergie’
Speerpunt 9: Clubsynergie. Intensivering samenwerking tussen verenigingen, gericht op versterken organisaties
Waarom: In 2025 kan iedereen in Balkbrug terecht bij gezonde clubs en levendige verenigingen, waar het gezellig is en waar passie en hobby met elkaar wordt gedeeld. Het vrijwilligerstekort dat er in 2017 al is en steeds verder dreigde op te lopen, is met slimme oplossingen tot een halt gekomen.
Stand van zaken/vervolg: Clubs en verenigingen gaan met elkaar de mogelijkheden verkennen om voorzieningen te bundelen en ondernemerschap en kennisuitwisseling in besturen te versterken.
Waar kun jij bij helpen? We zoeken nog mensen
Contactpersoon: Nog niet gestart. Heb je interesse? Mail ons op (info@coalitiebalkbrug.nl)


Focusgroepen nog niet gestart – Bouw mee!

Focusgroep ‘Witte vlekken weg!’
Speerpunt 2: Witte vlekken weg! Regie nu en in de toekomst
Waarom: In 2025 zijn onze ‘witte vlekken’ weg: lege, verpauperende gebouwen of terreinen. We hebben dan een bruisende Buitenboulevard, concentratie van sfeervolle horeca plus passend woningaanbod. We denken dat het van belang is de ondernemers, die zeggenschap hebben over deze witte vlekken, bij elkaar te krijgen en gezamenlijk, met druk van de gemeente, te overleggen wat wenselijk is voor die plaatsen. De gemeente heeft geen directe middelen om dit tot stand te brengen, maar kan via een Omgevingsvisie en bestemmingsplannen wel de nodige druk uitoefenen. Ook kunnen we met gemeente, provincie en andere partijen op zoek naar nieuwe, eigentijdse vormen van financiering of waarde uitruil.
Waar kun jij bij helpen? We zoeken nog mensen
Contactpersoon: Nog niet gestart. Heb je interesse? Mail ons op (info@coalitiebalkbrug.nl)

Focusgroep ‘Wonen’
Speerpunt 3: Betaalbare woningen voor specifieke groepen jongeren en ouderen
Waarom: Het woningaanbod in Balkbrug is in 2025 goed in balans. Er zijn voldoende koopwoningen aanwezig, en tegen die tijd aangevuld met huurwoningen in of rondom de sociale sector. We werken enerzijds aan interesse onder jongeren en jonge gezinnen om in Balkbrug te blijven of te komen wonen. Anderzijds werken we aan het ontwikkelen van levensloopbestendige woningen voor ouderen die kleiner en dichtbij voorzieningen willen wonen of juist in het buitengebied willen (blijven) wonen. Dit vraagt om goede gesprekken met onder meer woningcoöperaties, gemeente en provincie.
Waar kun jij bij helpen? We zoeken nog mensen
Contactpersoon: Nog niet gestart. Heb je interesse? Mail ons op (info@coalitiebalkbrug.nl)

Focusgroep ‘Concentreren voorzieningen’
Speerpunt 6: Concentreren voorzieningen, grote stoelendans tot 2025
Waarom: In 2025 zijn er nog steeds goede basis voorzieningen en een gezond winkelklimaat in het dorp: het aanbod wordt niet groter, maar biedt wel genoeg voor onze inwoners en bezoekers. Passanten die al eeuwen door ons dorp trekken, stoppen ook in 2025 bij de Balkbrugse ondernemers. Iedereen kent Balkbrug om de voorzieningen die alles bieden voor het buitenleven en komt voor een boodschap en een biertje. Ondernemers werken samen aan een slimme specialisatie en concentratie van winkels zodat we een herkenbaar en zichtbaar profiel krijgen als Buitenboulevard, de zogenaamde ‘dans van ondernemers’. We – overheden, ondernemers en betrokken inwoners – zoeken met elkaar naar nieuwe manieren van ondersteuning met bijvoorbeeld durfkapitaal en goede onderhandelingen om – waar nodig – grote stappen te kunnen zetten met elkaar. De basisvoorzieningen zijn aanwezig in Balkbrug.
Waar kun jij bij helpen? We zoeken nog mensen
Contactpersoon: Nog niet gestart. Heb je interesse? Mail ons op (info@coalitiebalkbrug.nl)

 

Coalitie Balkbrug_Speerpunten 2025_Poster A3

X