Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

Beroering tijdens eerste informatieavond Veldzicht

De eerste van twee informatieavonden die het Veldzicht geeft over de geplande nieuwe woonvoorziening voor twintig ongedocumenteerde vluchtelingen is donderdagavond druk bezocht. Duidelijk werd dat het tot nu toe alleen nog maar plannen zijn die het komende jaar onderzocht gaan worden. Doordat het onderzoek nog zo goed als gedaan moet worden, bleven er bij de aanwezigen veel inhoudelijke, maar ook emotionele vraagstukken open.

De avond begon met plaatsvervangend directeur Hans-Reiner Menkveld die een presentatie gaf. Daarin werd de geschiedenis van de instelling naar voren gehaald, alsmede een filmpje met daarin een verhaal over een ex-patiënt, die na een succesvolle behandeling is overgeplaatst naar het AZC in Hardenberg. Daarna nam een collega het over. Die ging meer op de inhoudelijke plannen in.

Daarin werden een paar aspecten duidelijk. Er zijn vier plekken (zie afbeelding) die worden onderzocht voor de mogelijke locatie.  Dat wordt er hoogstens één. Ook is er geen tijdlijn voor wanneer het onderzoek klaar moet zijn en de plannen bij de gemeente neer kunnen worden gelegd om de vergunningen te verstrekken. Na herhaaldelijk aandringen vanuit het publiek werd voorzichtig voorjaar 2020 aangegeven.

De twintig plekken die er komen gelden als eindstation voor de patiënten in Balkbrug. De ongedocumenteerde vreemdelingen komen eerst binnen de muren van het Veldzicht. Als de behandelaars daar het als veilig beoordelen, mogen ze naar Huize de Beuk. Wanneer de patiënt daar klaar is wordt hij of zij naar de nieuwe woonvoorzieningen geplaatst.

Deze zijn er om de patiënt voor te bereiden op een woonlocatie in een LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening) in de grote steden, waar ze alleen bed bad en brood krijgen en zich voor moeten bereiden op een oplossing voor hun situatie. Terugkeer naar het eigen land, verhuizen naar een ander land, of zorgen voor legaal verblijf in Nederland. ‘Dat zijn de fases waar we over spreken’, aldus Menkveld.

Het publiek nam bovenstaand voor kennisgeving aan, maar er kwam reuring in de zaal toen er meer vragen kwamen over de gevolgen voor het dorp Balkbrug. ‘Kunt u ons de veiligheid van onze kinderen garanderen, wanneer ze op de fiets naar school in Ommen gaan?’, was een gehoorde vraag. ‘Hoe zit het met de overlast die er al is en wordt dit niet meer?’, kwam voorbij.

Menkveld kon hier inhoudelijk niets over zeggen. ‘Het zijn aspecten die nog onderzocht moeten worden’. Zijn collega probeerde hier wel op in te gaan, maar gaandeweg de gesprekken werd duidelijk dat er iets structureel mis zit bij het melden van incidenten. ‘Wij gaan hier zeker mee bezig en gaan een centraal punt dat niet onze receptie is instellen, waar mensen uit Balkbrug met klachten terecht kunnen’, liet de plaatsvervangend directeur weten.

Over de vraag of het Veldzicht zou stoppen met het maken van de plannen wanneer de bevolking van Balkbrug tegen was, hield hij zich op de vlakte. ‘Wij nemen dat in samenwerking met de klankbordgroep uit Balkbrug mee in het onderzoek, maar dat ligt bij de gemeente. Die moet na het indienen van onze plannen de vergunning verstrekken.’

Duidelijk was dat de inwoners van Balkbrug aan het einde nog met veel vragen en onduidelijkheden zaten. Komende dinsdag 16 juli is er nog een informatieavond, waar belangstellenden nogmaals geïnformeerd kunnen worden.

X