Infobrug.nl

06-27258930
Winkelwagen: 0,00 0 items

SGP Hardenberg, nieuwkomer in de gemeenteraad?

Als laatste partij met een of meerdere lokale kandidaat-raadsleden geven wij het woord aan Harm Jan Brouwer van de SGP, de partij die dit jaar voor het eerst in de gemeenteraad van Hardenberg hoopt te komen.

Korte omschrijving van wie u bent en waarom u in de politiek bent gegaan c.q. wilt gaan?

Ik ben Harm Jan Brouwer, woonachtig in het mooie Balkbrug, dorpskern van Hardenberg. Ondernemer in de agrarische sector.

Waarom hebt u gekozen voor uw partij, de SGP?

Naast dat ik qua geloof aansluiting kan vinden binnen de SGP vind ik de SGP een partij die staat voor de burgers en met kracht strijd voor de toekomst van de ondernemer en landbouwer.

 

Denkend aan Balkbrug en Oud Avereest – wat is voor u belangrijk om voor te strijden in de komende vier jaar?

Belangrijkste punten voor heel de gemeente, onze speerpunten:

  • Voor de zondagsrust
  • Voor betere jeugd- en ouderenzorg
  • Voor een duurzame leefomgeving

De drie punten samengevat bieden ook voor Balkbrug en Oud Avereest de betrokken en betrouwbaarheid van de SGP. Daarnaast is een veilige woonomgeving en een veilige verkeersstroom in Balkbrug erg belangrijk.

 

Wat vindt u van de Dorpsvisie Balkbrug 2025? Mist u hier nog iets in?

Een goede dorpsvisie is van essentieel belang. Cultuur en Historie, ruimte voor wonen, werken en recreatie en goed onderwijs.  Allemaal belangrijke zaken. Een visie wat een mooi klankbord is vanuit de burgers uit het dorp.

 

Hoe overbrugt u de kloof tussen de gemeentelijke politiek en inwoners van Balkbrug?

In ons programma staat heel duidelijk hoe de SGP hierover denkt.

  • Interactie met de burger
  • Veel burgers ervaren een kloof tussen het bestuur en de burger. De SGP vindt het erg belangrijk dat deze kloof wordt overbrugd. Bestuurders moeten daarom zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving. De burger moet niet het gevoel hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden, de burger heeft recht op duidelijkheid.

Concreet houdt dit in dat het gemeentebestuur er is voor de hele samenleving, dat het bestuur actief contact zoekt met de samenleving en naar de burgers en het bedrijfsleven luistert. In de regel gaat ‘algemeen belang’ voor individueel belang. De gemeente is vrij toegankelijk en moet besturen met de samenleving. Het hoeft zijn publieke taak niet alleen uit te voeren. Wat de burger zelf kan aanpakken, zal de overheid niet overnemen. Veiligheid, leefbaarheid en zorgaanbod vormen kerntaken van de gemeente.